Όροι Συμμετοχής & Χρήσης

Όροι Συμμετοχής στο Camp

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στα πλαίσια καθιέρωσης του θεσμού “Ios Fit & Fun Masters” η εταιρεία LuxurIOS (εφεξής καλούμενη οι “Διοργανωτές”) διοργανώνει στην Ίο το “IOS FIT & FUN MASTERS”, μια αθλητική εκδήλωση που απευθύνεται στους λάτρεις της φύσης και του αθλητισμού και τους δίνει τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν και να συμμετέχουν σε ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες.

Οι συμμετέχοντες απαιτείται να είναι ενήλικοι άνω των δεκαοχτώ ετών και απόλυτα υγιείς. Οι συμμετέχοντες θα πάρουν μέρος στο Camp με δική τους απόλυτη ευθύνη και οι διοργανωτές δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για την κατάσταση της υγείας των συμμετεχόντων καθώς ούτε και σε περίπτωση ατυχήματος.

Οι δραστηριότητες θα λάβουν χώρα κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής που ακολουθούν:
21 Jun 2024 - 24 Jun 2024

Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων γυμναστών.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα www.iosfitfun.com και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα πριν το χρόνο εκκίνησης της εκάστοτε δραστηριότητας.

Οι Διοργανωτές τηρούν Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης αντίστοιχα) μπορείτε να απευθυνθείτε στους Διοργανωτές στα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Με την εγγραφή σας στο Ios Fit & Fun Masters εφεξής “Camp”, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους:

Διάβασα το παραπάνω κείμενο και τους όρους συμμετοχής στο Camp, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, επιβεβαιώνω την συμμόρφωσή μου σε αυτούς και συμφωνώ για την εκούσια συμμετοχή μου υπ’ αυτούς στις δραστηριότητες.
Ειδικότερα αναφορικά με την κατάσταση της υγείας μου δηλώνω υπεύθυνα ότι με ατομική μου ευθύνη και αφού έκανα πρόσφατα τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες βεβαιώνουν την καλή μου υγεία και φυσική κατάσταση, επιθυμώ να λάβω μέρος στις δραστηριότητες της επιλογής μου. Αναγνωρίζω ότι η συμμετοχή μου στις δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνει κινδύνους ατυχημάτων, προσωπικού τραυματισμού και απώλειας ή ζημίας αντικειμένων. Αποδέχομαι ότι οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ενδεχόμενα προβλήματα, βλάβη της υγείας μου ή τραυματισμό που μπορεί να υποστώ κατά τη διάρκεια του Camp ή μετά το πέρας αυτού. Φέρω αποκλειστικά την ευθύνη της συμμετοχής μου και οποιουδήποτε συμβάντος και δηλώνω ότι παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των Διοργανωτών και όλων των εμπλεκομένων για τυχόν ζημία από οποιαδήποτε αιτία. Κατανοώ και έχω εξετάσει και αξιολογήσει τη φύση, το εύρος και την έκταση των σχετικών κινδύνων και επιλέγω εθελοντικά και ελεύθερα να αναλάβω τους εν λόγω κινδύνους. Επιπλέον συμφωνώ ότι θα συμμορφώνομαι με τις εύλογες οδηγίες και υποδείξεις των υπευθύνων του Camp κατά την εξέλιξη του.

Περαιτέρω δηλώνω ρητά ότι κατανοώ ότι οι Διοργανωτές διατηρούν δικαίωμα να δημοσιεύσουν φωτογραφίες, φίλμς και βίντεο καθώς και τυχόν δηλώσεις μου, προφορικές ή γραπτές, από τη συμμετοχή μου στο Camp και δηλώνω ότι συναινώ και επιτρέπω να χρησιμοποιηθεί το όνομά μου και η φωτογραφία μου ελεύθερα από τους Διοργανωτές. Επίσης, γνωρίζω ότι ο Διοργανωτής ενδέχεται να εντάξει και να καταχωρήσει τα γνωστοποιηθέντα προσωπικά δεδομένα μου στο ως άνω Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, για σκοπούς προώθησης των Προϊόντων και Υπηρεσιών του (marketing) και συγκατατίθεμαι στην ως άνω χρήση και επεξεργασία των ως άνω δεδομένων.

Προστασία Προσωπικών Δεδομενων

Οι παρακάτω πληροφορίες δηλωνουν πώς το Ios Fit & Fun Masters χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγονται από το website μας. Είναι σημαντικό για εμάς να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν έχετε κάποια απορία ή πρόταση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στο email [email protected].

Τι είδους προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε;

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς θα ποικίλλουν ανάλογα με το περιεχόμενο της αλληλεπίδρασής σας με εμάς και το προιόν ή/και την υπηρεσία που σας προσφέρουμε. Μπορεί να περιλαμβάνει, αν και δεν περιορίζεται, στις παρακάτω πληροφορίες:

 • Δεδομένα αναγνώρισης συμπεριλαμβανομένων του ονόματος και του email
 • Στοιχεία επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένου του κινητού τηλεφώνου
 • Στοιχεία συναλλαγών συμπεριλαμβανομένου του αριθμού πιστωτικής κάρτας όταν κάνετε πληρωμές σε εμάς
 • Στοιχεία προφίλ συμπεριλαμβανομένων αγορών που κάνατε, προτιμήσεων, γνώμεων, απαντήσεις σε έρευνες και usernames
 • Στοιχεία χρήσης συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που χρησιμποιείτε την ιστοσελίδα μας, τα προιόντα και τις υπηρεσίες μας
 • Στοιχεία marketing συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεών σας στη λήψη διαφημίσεων από εμάς
 • Τεχνικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών πρωτοκόλων (IP) διεύθυνσης, στοιχεία εισόδου, τύπος browser και χρησιμοποιούμενη τεχνολογία για την πρόσβαση στη ιστοσελίδα

Πότε συλλέγουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες;

Συλλέγουμε πληροφορίες που αφορούν εσάς όταν:

 • μας ζητείται να σας στέλνουμε διαφημίσεις-προωθήσεις
 • αποδέχεστε κάποια εκδήλωση
 • εγγράφεστε στην ιστοσελίδα μας
 • ζητάτε προιόντα ή υπηρεσίες μας
 • λαμβάνετε μέρος σε διαγωνισμούς, προωθήσεις ή έρευνες αγοράς (π.χ. ερωτηματολόγια)
 • μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα από τη χρήση της ιστοσελίδας μας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία δημοσιεύετε σε αυτήν, μας στέλνετε μέσω email ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
 • παρέχετε πληροφορίες με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αλληλεπίδρασης με εμάς

Πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες;

Ο σκοπός της συλλογής προσωπικών δεδομένων είναι προκειμένου να προσφέρουμε στους χρήστες μια εξατομικευμένη διαδικτυακή εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας για να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με τις ιδιοκτησίες μας και τις υπάρχουσες διαφημιστικές ενέργειες καθώς και να επικοινωνήσουμε μαζί σας όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο. Χρησιμποιούμε τα οικονομικά σας στοιχεία προκειμένου να καθορίσουμε την καταλληλότητά σας για συγκεκριμένες προσφορές ή υπηρεσίες και την πίστωση αυτών. Τα δημογραφικά σας στοιχεία χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση της διαδικτυακής σας εμπειρίας και την παροχή περιεχομένου που σας ενδιαφέρει. Σε όλες τις αυτές τις περιπτώσεις έχετε την επιλογή να παράξετε σε εμάς προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης.

Θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες:

 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω SMS, φωνητικής κλήσης, email, fax, ταχυδρομείου ή/και οποιουδήποτε άλλου μέσου επικοινωνίας
 • Για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις και σχόλιά από εσάς
 • Για να παρέχουμε τα προιόντα, αγαθά, εγκαταστάσεις, προγράμματα, υπηρεσίες, ανταμοιβές πιστότητας, και/ή άλλες δραστηριότητες που έχετε ζητήσει
 • Για να σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε αλλαγή στα προιόντα, τα αγαθά, τις εγκαταστάσεις, και/ή ανταμοιβές πιστότητας που μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω SMS, φωνητικής κλήσης, email, fax, ταχυδρομείου ή/και οποιουδήποτε άλλου μέσου επικοινωνίας
 • Σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητο για τα νομικά μας ενδιαφέροντα
 • Για να μπορέσουμε να σας παράξουμε προιόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που έχετε ζητήσει
 • Για να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε τα προιόντα και τις υπηρεσίες μας
 • Για να σας ενημερώσουμε για προιόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε συμπληρώσει ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Για να σας προσκαλέσουμε να λάβετε μέρος σε δραστηριότητες έρευνας αγοράς, όπως η απάντηση σε διαδιτκυακά ερωτηματολόγια και συπμλήρωση ηλεκτρονικών ερευνών
 • Για να σας στείλουμε marketing communications και αν αναδείξουμε marketing communications σε άλλες ιστοσελίδες (συμπεριλαμβανωμένων ιστοσελίδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης ποθ είστε μέλος)
 • Για να εξασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας
 • Για την αυτόματη συλλογή δεδομένων από τους επισκέπτες των ιστοσελίδων μας χρησιμοποιώντας cookies
 • Για την διατήρηση των ιστοσελίδων μας, την εξασφάλιση του δικτύου μας και την προστασία των πληροφοριών
 • Για να αποτρέψουμε και να ανακαλύψουμε απάτες και άλλες εγκληματικές ενέργειες
 • Για όσο χρονικό διάστημα, σε κάθε περίπτωση, τα συμφέροντά συνάδουν με τον εφαρμοζόμενο νόμο και τα νομικά σας δικαιώματα και ελευθερίες ή
 • Για τις περιπτώσεις που έχετε συμφωνήσει σε αυτό για συγκεκριμένο, ικανοποιητικό και νόμιμο σκοπό ή
 • Όταν κρίνεται απαραίτητο για νομικές υποχρεώσεις που εφαρμόζονται σε εμάς.

Marketing προσφορές

Μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για λόγους προώθησης σχετικά με προιόντα, υπηρεσίες μας και τις ιστοσελίδες μας εκτός αν μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Θα επικοινωνήσουμε με εσάς μόνο για τους παραπάνω λόγους προώθησης ηλεκτρονικά (email ή SMS) αν συμφωνήσετε με αυτό. Η αποδοχή της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους λόγους είναι καθ’ επιλογήν σας και αν αρνηθείτε δε θα επηρεαστεί η χρήση και η επίσκεψη στην ιστοσελίδα.

Marketing opt out: έχετε τη δυνατότητα να αποχωρήσετε από την υπηρεσία marketing communications κάθε στιγμή και χωρίς κάποια χρέωση χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην Πολιτική Απορρήτου ή χρησιμοποιώντας την επιλογή “Απεγγραφή” που περιλαμβάνεται σε κάθε email προσφορών που σας στέλνουμε.

Έρευνα αγοράς

Αν επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να σας καλέσουμε να λάβετε μέρος σε έρευνα αγοράς, όπως ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις, θα χρησιμποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία αποκλειστικά και μόνο για τη συγκεκριμένη έρευνα στην οποία έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα, θα διαγραφούν από το σύστημά μας κατά την ολοκλώρση της έρευνας.

Πώς διανέμουμε προσωπικά δεδομένα;

Υπάρχει πιθανότητα να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα:

 • με άλλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς που βρίσκονται υπό την ιδιοκτησία μας
 • με άλλα άτομα και/ή επιχχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες για εμάς ή κατά παραγγελίαν μας
 • με ρυθμιστικούς φορείς και αρχές επιβολής νόμου όπου κρίνεται απαραίτητη βάσει νόμου, όταν είναι απαραίτητη για σκοπούς αποτροπής απάτης και άλλων εγκληματικών ενεργειών και τη διασφάλιση του δικτύου και των δεδομένων.
 • με πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων στο Facebook, Google, Google Analytics, LinkedIn, με χρήση ψευδονύμου ή σε ανώνυμες φόρμες.

Ο ιστότοπός μας προσφέρει τη δυνατότητα να κοινοποιήσουμε περιεχόμενο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. Facebook. Το εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης θα συλλέξει απευθείας τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο αφότου εγγραφείτε ως επισκέπτης στον ιστότοπο. Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε την πολιτική απορρήτου των παρόχων του μέσου κοινωνικής δικτύωσης για να μάθετε ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται.

Διαφημιστικά Cookies

Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα να χρησιμοποιήσουμε διαφημιστικά cookies. Αυτές διαφημίζουν την Ios Fit & Fun Masters στο διαδίκτυο προβάλλοντας σε εσάς σχετικές με την Ios Fit & Fun Masters διαφημίσεις με βάση τα όσα έχετε παρακολουθήσει. Αυτό γίνεται τοποθετώντας ένα cookie στην συσκευή σας. Τα cookies επιτρέπουν σε εμάς να προβάλλουμε διαφημίσεις σχετικές με εσάς. Για πληροφορίες σχετικά με άλλα cookies και τον τρόπο προβολής τους συμβουλευτείτε την παράγραφο Cookies παρακάτω.

Διατήρηση – Αποθήκευση

Μέρος της πολιτικής μας είναι η διατήρηση-αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο για το συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, που επεξηγούνται αναλυτικά στη συγκεκριμένη Πολιτική Απορρήτου. Υπάρχει πιθανότητα να κρατήσουμε ανώνυμα δεδομένα για μεγαλύτερο από το προαναφερθέν χρονικό διάστημα προκειμένου να μας επιτραπεί να συνεχίσουμε την έρευνα των προιόντων και υπηρεσιών μας.

Cookies

Μπορεί να χρησιμοποιούμε cookies σε αυτήν την ιστοσελίδα. Αυτό μας επιτρέπει να εξατομικεύουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας καταγράφοντας λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου ως ένα αρχείο στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies αλλά αυτό μπορεί αν περιορίσει την λειτουργικότητα ορισμένων σελίδων του ιστοτόπου, ή την πρόσβασή σας σε αυτόν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς η Ios Fit & Fun Masters χρησιμοποιεί τα cookies, επισκεφθείτε Πολιτική Cookies.

Τα δικαιώματά σας

Με βάση τον ισχύον νόμο, έχετε το δικαίωμα να: λάβετε επιβεβαίωση ότι διαθέτουμε προσωπικά σας δεδομένα, να εκκληθείτε πρόσβαση και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που κρατάμε για εσάς, να λάβετε αντίγραφα από τα δεδομένα αυτά, να ενημερώσετε και να διορθώσετε ανακρίβειες των δεδομένων αυτών, να κάνετε ένσταση για την επεξεργασία αυτών και να μπλοκάρετε, διαγράψετε ή να κάνετε ανώνυμα τα δεδομένα αυτά. Το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις από τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Για να ασκήσετε τα διακιώματα αυτά, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο [email protected].

Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική

Υπάρχει πιθανότητα να κάνουμε αλλαγές στη συγκεκριμένη Πολιτική Απορρήτου και θα σας ενημερώσουμε επ’ αυτών προβάλλοντάς τες στον ιστότοπό μας. Οι αλλαγές θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από τη στιγμή που θα προβάλλονται. Η εκδοχή της Πολιτικής Απορρήτου που θα εφαρμόζεται σε εσάς θα είναι εκείνη που θα βρίσκεται σε ισχύ τη στιγμή που θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, που θα χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας ή κάποια εκ των υπηρεσιών μας.

Χρήση cookies από Ios Fit & Fun Masters

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Αυτά χρησιμοποιούνται προκειμένου να δουλέυουν οι ιστοσελίδες πιο αποδοτικά και επιπλέον να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιούνται και είναι προσβάσιμες.

Εδώ θα βρείτε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα Ios Fit & Fun Masters και γιατί.

Άλλες ιστοσελίδες

Η Company δεν είναι υπεύθυνη για την πολιτική απορρήτου των ιστοσελίδων στις οποίες οδηγεί. Αν παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία σε τρίτους, διαφορετικοί κανόνες σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί αν εφαρμόζονται. Σας προτρέπουμε να εξετάσετε τις πολιτικές απορρήτου αυτών προτού παράξετε οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτόυς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές ή τις ενέργειες τρίτων. Παρακαλώ λάβετε υπόψιν ότι οι ιστότοποί μας μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους σε άλλους διαδικτυακούς ιστότοπους που βρίσκονται υπό την κατοχή τρίτων και λειτουργούν από αυτούς. Οι πολιτικές πληροφοριών των συγκεκριμένων ιστοσελίδων που συνδέονται στις δικές μας ιστοσελίδες δεν καλύπτονται από την συγκεκριμένη Πολιτική. Αυτοί οι ιστότοποι μπορεί να στείλουν τα δικά τους cookies ή GIFs σε χρήστες, να συλλέξουν δεδομένα ή να ζητήσουν προσωπικά αναγνωριστικά δεδομένα. Επιπλέον, άλλες επιχειρήσεις που προσθέτουν διαφημίσεις στις ιστοσελίδες μας μπορεί να συλλέξουν πληροφορίες για εσάς όταν παρακολουθήσετε ή κλικάρετε στην διαφήμισή τους μέσω της χρήσης cookies ή GIFs. Δεν είμαστε σε θέση να ελέγξουμε αυτή τη συλλογή δεδομένων. Πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με αυτές τις εταιρείες αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που συλλέγουν.